Gizlilik Koruma Politikası

1. Gizlilik Koruma Politikası Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası, Web Sitesi'nin Kullanıcılarına, aynı zamanda Web Sitesi'nin sahibi ve işletenine uygulanır. Kullanıcı bilgilerinin gizliliğine önem veriyoruz. Bu politika, Web Sitesi'ni kullanma ile ilgili olarak Bize tarafından toplanan veya Kullanıcılar tarafından sağlanan tüm Verilere uygulanır.

2. Toplanan Veriler

Aşağıdaki Verileri, bu gizlilik politikasına uygun olarak Kullanıcılardan toplayabiliriz:

 • Kullanıcıların e-posta adresi gibi İletişim bilgileri
 • IP adresi, web tarayıcı türü ve işletim sistemi gibi otomatik olarak toplanan bilgiler

3. Veri Toplama Yöntemleri

Verileri aşağıdaki şekillerde topluyoruz:

3.1. Kullanıcılar Tarafından Bize Sağlanan Veriler

 • Kullanıcılar tarafından Web Sitesi üzerinden e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla Bize iletilen veriler
 • Kullanıcılar tarafından şikayet amacıyla sağlanan veriler (ancak, kullanıcılar şikayette bulunmaya veya başka veri eklemeye zorlanmazlar)

3.2. Otomatik Olarak Toplanan Veriler

 • Kullanıcıların Web Sitesi'ne eriştiğinde otomatik olarak toplanan bazı bilgiler, bu bilgiler arasında IP adresiniz, ziyaret tarihi, saatleri ve sıklığı, Web Sitesi içeriği ile etkileşim şekliniz bulunur; bu bilgiler, Web Sitesi içeriğini ve özelliklerini iyileştirmemize yardımcı olur.
 • Çerezler aracılığıyla otomatik olarak Verilerinizi topluyoruz; daha fazla bilgi için bkz. bölüm 10.

4. Verilerin Kullanımı

Yukarıdaki Verilerden herhangi biri, zaman zaman Kullanıcılara Web Sitesi'ni kullanırken en iyi deneyimi sunmak için Bize tarafından talep edilebilir. Özellikle, Veriler, bu Gizlilik Politikası'na uygun olarak Bize tarafından aşağıdaki nedenlerle kullanılabilir:

 • ürünlerimizi veya hizmetlerimizi iyileştirme

Kullanıcı tarafından Bize sağlanan Verilerin amaçları doğrultusunda diğer amaçlar

 • Kullanıcılarımızın gizliliğini diğer kişilere veya şirketlere aktarmıyoruz, kiralamıyoruz veya satmıyoruz.

Verilerin Güvenli Tutulması

Verilerinizi güvende tutmak için teknik ve organizasyonel önlemler kullanıyoruz:

 • Verilerinizi güvenli sunucularda saklıyoruz

Sadece Web Sitesi yöneticisi Verilere erişebilir

 • Verilerinizi güvende tutmak için alınan önlemler arasında şüpheli bir veri ihlali olması durumunda başa çıkma önlemleri bulunur. Verilerinizin kötüye kullanılması, kaybolması veya yetkisiz erişim olması durumunda lütfen bizi bilgilendirin: [email protected].

6. Veri Saklama Süresi

Kanun tarafından gerekli veya izin verildiği sürece, Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli süre boyunca sunucumuzda tutacağız.

7. Haklarınız

Verilerinizle ilgili olarak şu haklara sahipsiniz:

 • Erişim hakkı - herhangi bir zamanda size ait bilgilerin bir kopyasını isteme hakkı veya bu bilgilerin değiştirilmesini, güncellenmesini veya silinmesini isteme hakkı. Kanunen yapmamıza izin veriliyorsa, talebinizi reddedebiliriz. Reddedersek, size nedenlerini bildireceğiz.
 • Düzeltme hakkı - Verilerinizin yanlışsa düzeltilmesi hakkı
 • Silme hakkı - Verilerinizin sistemlerimizden silinmesini veya kaldırılmasını talep etme hakkı
 • Verilerinizin kullanımımıza karşı sınırlama hakkı - Verilerinizi kullanmamızı engelleme veya kullanma şeklimizi sınırlama hakkı
 • Veri taşınabilirliği hakkı - Verilerinizi taşıma, kopyalama veya transfer etme hakkı

İtiraz hakkı - Verilerinizin kullanımımıza karşı itiraz etme hakkı

Yukarıdaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak, herhangi bir hakkınızı kullanmak için veya Verilerinizin işlenmesine olan onayınızı geri çekmek için lütfen bizimle iletişime geçin: [email protected].

Eğer Verilerinizin işlenmesine dair yaptığınız şikayet konusunda yaptığımız şekilde memnun değilseniz, şikayetinizi ilgili veri koruma otoritesine iletebilirsiniz.

 • Verilerinizin bizim tarafımızdan doğru bir şekilde tutulması önemlidir. Lütfen Verileriniz değişirse bizi bilgilendirin.

8. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Web Sitesi, diğer web sitelerine bağlantılar sağlar. Bu bağlantıları detaylı bir şekilde incelememize rağmen, bu web sitelerinin üzerinde kontrolümüz yoktur ve bu web sitelerinin içeriğinden sorumlu değiliz. Bu Gizlilik Politikası, bu tür web sitelerini kullanımınıza uzanmaz. Kullanmadan önce bu web sitelerinin gizlilik politikasını veya beyanını okumanız önerilir.

9. İş Sahipliği ve Kontrol Değişiklikleri

Zaman zaman işimizi genişletebilir veya küçültebiliriz ve bu, Web Sitesi'nin tümünün veya bir kısmının kontrolünün satılmasını ve/veya devredilmesini içerebilir. Kullanıcılar tarafından sağlanan Veriler, işimizin herhangi bir bölümüyle ilgiliyse, bu Veriler, ilgili olduğu takdirde devredilecek ve yeni sahibi veya yeni kontrol eden taraf, bu Gizlilik Politikası'nın şartları çerçevesinde Verileri kullanma hakkına sahip olacaktır.

Bu durumda, gizliliğinizin korunmasını amaçlayan adımları atacağız.

10. Çerezler

Web Sitesi, bilgisayarınıza belirli Çerezleri yerleştirebilir ve bu Çerezlere belirli bir erişim sağlayabilir. Çerezleri, Web Sitesi'ni kullanma deneyiminizi iyileştirmek için kullanıyoruz. Bu Çerezleri özenle seçtik ve gizliliğinizin her zaman korunduğundan ve saygı gösterildiğinden emin olduk.

Bu Web Sitesi tarafından kullanılan tüm Çerezler, geçerli AB Çerez Yasası'na uygun olarak kullanılır.

İnternet tarayıcınızda Çerezleri etkinleştirip devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Varsayılan olarak, çoğu internet tarayıcısı Çerezleri kabul eder, ancak bunu değiştirebilirsiniz.

Çerezleri istediğiniz zaman silebilirsiniz; ancak, bu durumda Web Sitesi'ne daha hızlı ve verimli bir şekilde erişmenizi sağlayan kaydedilmiş bilgileri kaybedebilirsiniz.

Tam Çerez Politikası burada bulunabilir.

11. Genel

Bu Gizlilik Politikası'nın herhangi bir hükmünün (veya hükmün bir kısmının) geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğunu bir mahkeme veya yetkili bir merci bulursa, o hüküm veya kısmi hüküm, gerekliyse silinmiş sayılacak ve bu Gizlilik Politikası'nın diğer hükümlerinin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecek.